Rólunk

Az Országos Széchényi Könyvtár Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtári Osztályának Plakát- és Kisnyomtatványtárában speciális képi és szöveges dokumentumok szisztematikus gyűjtése, feldolgozása és szolgáltatása folyik. Gyűjtőkörünkbe tartoznak a 1711 után Magyarországon nyomtatott, valamint a külföldön napvilágot látott magyar vonatkozású kisnyomtatványok, továbbá a sokszorosított grafikával készített ilyen vonatkozású dokumentumok. Kisnyomtatványokon értjük azokat a nyomdaipari technológiával vagy más sokszorosítási eljárással készült kiadványokat, amelyek terjedelme nem haladja meg a 16 oldalt. A gyűjtemény ma hozzávetőleg négymillió dokumentumot tartalmaz. Tárunk egyre gyarapodó állománya nélkülözhetetlen forrást jelent a történeti, azon belül is legfőképp az ipar- és gazdaságtörténeti, családtörténeti, művészettörténeti kutatások számára.

120 ezres grafikai plakátgyűjteményünk Magyarország legjelentősebb és Tárunk legértékesebb gyűjteménye. A település- és művelődéstörténeti kutatásokhoz szolgáltat bőséges adatot a képeslevelezőlap-gyűjtemény. A szöveges plakátok, alapszabályok, prospektusok, katalógusok, műsorok, jelentések, táncrendek, naptárak, meghívók stb. sokaságából a letűnt korok mindennapi élete tárul fel. A magyar irodalom különleges területét képviseli a 18-19. századi ponyvagyűjtemény. A Tár gyászjelentés-gyűjteménye a magyar családfa-és életrajzkutatás egyik alapvető jelentőségű forrása. A 18. századtól gyűjtött metszetek, szentképek, albumok, és a 20-21. századi ex librisek a hazai művészettörténet fontos képi dokumentumai.
Bibliográfiai leírásainkat megtalálják a könyvtár központi katalógusában

Szeretettel várjuk Önöket személyesen is a Plakát- és Kisnyomtatványtárban!

Ha bármilyen észrevétele, kérdése van, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk!